England

                  

 

England vs West Germany

FIFA WC 1966 Final

England vs Portugal

FIFA WC 1966 1/2 Final

England vs Argentina

FIFA WC 1966 1/4 Final

England vs USSR

UEFA EURO 1988 Group 2 Day 3

England vs Netherlands

UEFA EURO 1988 Group 2 Day 2

Ireland vs England

UEFA EURO 1988 Group 2 Day 1